I korta drag

  • Förlorade min rörlighet i benen redan vid tremånaders ålder på grund av en växande tumör i kotpelaren. Diagnos - inkomplett paraplegi th 7 med diverse sekundärkomplikationer.  • Habiliterades under 80-talet vilken var en spännande era inom svensk rehabilitering. En tid då LSS inte fanns och det var mycket upp till var och en att skapa sin egen lycka. Körtekniker och material nådde nya höjder och den anda som rådde på denna tid av att ”allt är möjligt” kom att spela en viktig roll i mitt liv.   


  • Var övertygad om att jag skulle bli yrkesmusiker men blev istället professionell biljardspelare. Vunnit sex VM-guld och lyckats försörja mig på min idrott i över 20 år på sätt som ingen tidigare gjort.  


  • Har de senaste åren tillsammans med kompetenser från FIFH, Lunds universitet, Malmö högskola och Verksamhetsområde neurologi och rehabiliteringsmedicin, SUS tagit fram nytänkande strategier i hur man kan förbättra situationen för personer med rörelsenedsättning. Dessa strategier har levererats både i projektform och genom kunskapshöjande föreläsningar riktade till såväl brukare som andra aktörer som har koppling till målgruppen. 


  • Utöver det förändringsarbete inom funktionsrättsområdet jag bedriver, anlitas jag också mycket av individer och företag för den prestationspsykologiska kunskap jag erhållit under de dryga 20 år i världstoppen. Coachning, workshops, kursprogram, teambuilding och föreläsningar med olika inriktningar.    


  • Lever idag tillsammans med mina barn i en villa som tillfredsställer både mitt biljard- och musikintresse.