Omvärldsförståelse - Varför ser världen ut som den gör?

gantry-media://omvf_historik.png
gantry-media://omvf_forlegatramv.png
gantry-media://omvf_sarbehandling.png
gantry-media://omvf_lagar.png
gantry-media://omvf_ansvar.png