Matchning

För att en person med funktionsnedsättning ska kunna nå sin fulla potential tillsammans med sitt hjälpmedel startar resan med att hen sitter i rätt hjälpmedel som är inställt på optimalt sätt.

 

Här behövs kännedom kring:

·      Konstruktionen – varför ser rullstolen ut som den gör och vilka fysiska lagar är den i samspel med.
·     
Vilka inställningsmöjligheter rullstolen har.
·     
Hur olika diagnoser, livsstilar och närmiljöer påverkar valet av rullstol och hur denna bör vara inställd.
·     
All extra utrustning. När den ska användas och varför.
·     
Val av dyna.
·      Aktuellt sortiment på marknaden.