Inom vården

 

Förskrivarutbildning - Endagsutbildning med fokus på manuella rullstolar.

Denna kurs är för att stärka förskrivare/ordinatörer i sina yrkesroller. Ökad förståelse för brukaren, optimera matchning utan att förlora säkerhet, känna till energibesparande grundteknik och hur man hanterar de vanligaste hindren i vardagen. Deltagarna samlar på sig egen kunskap under handledning i den praktiska delen av kursen.

Kursen omfattar totalt sex timmar uppdelat på två undervisningspass á 2,5 timmar samt en lunchpaus på 1 tim.

Teori: Bemötande (normkritik + brukarperspektiv), matchning, konstruktion + tillbehör samt friskvård.

Praktik: Grundhantering, balans och hinderforcering, hur man värnar om säkerhet när man blir hjälpt samt köra i trappa.

 

Rullstolsakademien – Livet fortsätter med samma värden fast i annan form.

12 veckors rullstolsskola som innehåller så gott som allt du behöver veta för att komma vidare i ditt liv eller utveckla de färdigheter du redan har. Mer detaljerad beskrivning finner du i vår slutrapport av projektet här.

Projektsuccén finansierades under tre år av Regionen och ligger nu i processer om att bli permanent. I väntan på startdatum kan du anmäla dig här så återkommer jag om tid och plats.

 

Föräldrakurs – Hur man förbereder ett barn med rörelsenedsätting att bli självälskande och handlingskraftig.

En halvdagsutbildning som har till syfte att ge en helhet kring ditt barns olika utmaningar i en värld som ligger lite efter vad gäller lika förutsättningar för alla. Vad som är viktigt att ha uppmärksamhet på och i vilken ordning saker bör prioriteras för att barnet ska få så mycket egen kraft som möjligt för att kunna skapa sin egen lycka i framtiden.

Min egen upplevda kunskap ger er perspektiv på hur man som barn ser på sig själv och sin omgivning. Att möta fysisk och psykisk smärta utan att ha en vuxens perspektiv och verktyg till hjälp. Vänner, könsroller, existentiella frågeställningar och mycket annat.