Föreläsningar

Min förhoppning med mina föreläsningar är att ge perspektiv som direkt går att översätta till lyssnarens vardag. Perspektiv som höjer olika värdegrunder och som berättar var där finns ett eget handlingsutrymme att kunna göra skillnad både i litet som stort.

 

 

Beroende på era syften och mål så snickrar jag ihop lämpligt innehåll utifrån mina kunskapsområden. På ett konstruktivt sätt speglar jag min upplevda kunskap mot rådande samhällsram och beskriver ett aktuellt nuläge som lämnar mycket till eftertanke, även för mig.

 

Vanligt återkommande föreläsningsteman är:

Inspiration - Hur man skapar sin egen lycka och kan följa drömmar trots ogynnsamma förutsättningar.

Motivation – Vilka grundstenar ger dig en långvarig karriär inom områden där du ständigt behöver prestera under press.

Bemötande – Att förstå varför vi än i dag har ett ”vi” och ”de”-läge i samhället och hur vi kan ändra på detta

Andra populära ämnen med koppling till Regeringens huvudmål för funktionsrättspolitiken presenterad i maj 2017:

jämställdhet – tillgänglighet – diskriminering – egen makt