Normkritik - Hur ska jag förhålla mig till världen?

gantry-media://normk_normbegrepp.png
gantry-media://normk_diskriminering.png
gantry-media://normk_tragedi.png
gantry-media://normk_tyckasyndom.png
gantry-media://normk_narskamanhjalpa.png
gantry-media://normk_offermentalitet.png
gantry-media://normk_inlardhjalploshet.png
gantry-media://normk_normhandikapp.png
gantry-media://normk_socialisation.png
gantry-media://normk_sjalvuppfyllandeprofetia.png
gantry-media://normk_intersektionalitet.png