Rullstolsakademien

Under tre års tid var jag projektledare för – Rullstolsakademien. Projektet ägdes av FIFH och drevs i samarbete med Verksamhetsområde Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, SUS. Projektets huvudmål var att öka självständighet till individer som hamnar i beroendeställning till rullstol. Detta oavsett diagnos eller ålder. Bakgrunden till projektet, som finansierades av Sociala investeringsfonden, var att där ordineras över 600 rullstolar om året i Skåne men i de flesta fall tillkom ingen utbildning i hur man ska hantera dessa. Konsekvensen av att inte kunna hantera sitt hjälpmedel blir en osäkerhet som slår hårt mot – mobilitet, anställningsbarhet, psykisk och fysisk ohälsa och livskvaliteten i stort.

Projektet tog form i en tolv veckors kurs där en mängd olika områden lyftes och framstegen de ca 100 individer som totalt deltog var enastående.

Under perioden kördes också ordinatörsutbildningar för så gott som hela Skåne för att stärka arbetsterapeuter och sjukgymnaster i deras yrkesroller.

Här kan du ladda ner den avslutande rapporten som beskriver hela projektet. (PDF)